Bmc shaggy baby bag - 2col

148.00 USD 150.00 USD
Basic Discount2.00 USD
Shipping -
Additional Price
Qty constraint
color
Please choose an option.
Please choose an option.
butter pink
pure white
Out of Stock
Quantity   0
Total price 0 USD


 

 

Bmc shaggy baby bag

(2 colors)

 

레오파드 패턴의 데님 겉감, 부드러운 파일 퍼 원단의 안감과 섀기한 퍼 트리밍이 특징인 토트백입니다

취향에 따라 가방의 안감을 뒤집어 리버서블로 착용이 가능합니다

 

Butter pink

 

Pure white

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*퍼 트리밍 부분 원단 특성상 털 빠짐이 있을 수 있습니다.

*재단 공정 상 퍼 트리밍 커팅된 부분이 있을 수 있습니다.

 

 

 

 

 

Bmc shaggy baby bag - 2col

148.00 USD 150.00 USD
Additional Price
color
Please choose an option.
Please choose an option.
butter pink
pure white
Out of Stock
Quantity   0
Total price 0 USD
재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img